Home
Wir über uns
Profil
Aus dem
 Schulleben
 A - Z
Kooperations-
partner
Charta gegen
 Gewalt
Neues auf der
Webseite
Schüler-parlament
Gästebuch
 
ESO-Charta mot vold

Vi, elever, lærere og foreldre på Ernst-Schering-Oberschule, er medlemmer av et levende og demokratisk skolefellesskap.

På vår skole skal alle få muligheten til å være seg selv, og utvikle sine evner maksimalt. 

Samtidig er vi opptatt av å verdsette og ære andre som oss selv. Derfor garanterer vi at ingen blir diskriminert på grunn av sin religion, hudfarge, opprinnelse, overbevisning eller sine personlige egenskaper.

Sammen vil vi sørge for å bryte ned fordommer.

På vår skole skal ingen være redd for å bli gjort til latter, bli mobbet eller bli utsatt for vold.

Vi vil gjøre alt for at det skal herske en atmosfære av tillit og gjensidig respekt på vår skole.

Derfor forplikter vi oss til å overholde følgende regler:

· Vi tar avstand fra all form for krenkelse og provokasjon mot hverandre.
· Vi vil forsøke å ikke reagere overilt på krenkelser, men heller bryte ned de spenninger som oppstår.
· Når vi er involvert i en krangel som vi ikke klarer å løse selv, skal vi be en person vi har tillit til, om å megle, slik at konflikten ikke ender med vold.
· Vi tar ikke med oss våpen til skolen.
· Alkohol og andre rusmidler hører ikke hjemme på skolen. De fjerner hemninger og gjør oss aggressive. 
· Vi tillater ikke utpressing på vår skole.
· Som vitner til vold skal vi ikke være likegyldige, men finne muligheter til å løse konflikten uten vold. 
· Når vi oppdager skjult vold i skolehverdagen, vil vi samle mot til å si fra om dette. Slik kan vi sammen bekjempe problemet.
· Medelever som stenger andre ute, sårer, slåss eller driver med utpressing, regner vi ikke som våre venner før de forandrer seg. 
· Vi vil bidra til at tilliten mellom oss fortsatt vokser.
· For å unngå unødvendige konflikter, vil vi ikke at fremmede besøker skolens område i skoletiden (Unntak fra dette må avtales spesielt).

Vi er overbevist om følgende: 
· Vold avler bare mer vold, og på sikt er det ingen meningsfull løsning på problemet.
· Den som bruker vold viser at han ikke eier mer fantasifulle strategier.
· Ikkevold er ikke et uttrykk for svakhet, men derimot et uttrykk for sann meglingsevne og menneskelig modenhet.